Honden helpen ouderen met dementie

In een aantal verzorgingstehuizen in Nederland wordt een proef gedaan met honden. De honden zijn onderdeel van een proef waarbij wordt getest of demente ouderen baat hebben bij regelmatig bezoek van een hond.

Senior woman on wheelchair enjoying time with her little dog.