Afstudeerverslag Coachen met Honden

Er is nog maar weinig aandacht en toepasbare kennis voor en vanuit de hondeneigenaren voor het welzijn van honden die worden ingezet voor coaching.

Deze aandacht neemt nu toe vanuit hondencoaches, omdat honden steeds vaker ingezet worden ter ondersteuning van werkzaamheden. Dit komt onder andere doordat steeds meer bekend wordt over de meerwaarde van het inzetten van dieren in coaching en therapie. Maar hoe kan het welzijn van honden binnen coaching verbeterd worden? En kan dat met behulp van een welzijnshandboek?

 

Rowenda Udo onderzocht deze vraag tijdens haar afstudeerstage. 

blog afstudeeropdracht