Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

Je kunt je telefonisch, via onze website of via info@coachenmethonden.nl inschrijven voor onze activiteiten met opgave van je gegevens.

Na opgave ontvang je een factuur met daarop de benodigde informatie om het bedrag over te maken. Uiterlijk tot twee dagen voorafgaand aan de activiteit moet het bedrag op onze rekening zijn gestort.
Je deelname is definitief zodra de factuur is voldaan.

In overleg kan er voor de cursus coachen met honden een verspreiding in betaling per cursusblok worden afgesproken. Twee weken voor elk cursusblok moet dan het termijnbedrag betaald zijn. 

Flexibele vorm van de workshops

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de vorm van onze workshops in overleg aangepast worden. Dit kan een individuele coachsessie zijn van 1½ uur of een intensieve workshop van 3 uur met een klein groepje. Bij 4 of meer deelnemers passen we de reguliere workshoptijden toe van 10.00 - 16.00 uur. Wij brengen je hier uiterlijk een week van te voren van op de hoogte.

Annuleringsvoorwaarden

Tot 14 dagen voor aanvang van workshops kun je je aanmelding annuleren. Je bent dan alleen € 25 administratiekosten verschuldigd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn of binnen 14 dagen annuleren, dan is restitutie van het bedrag niet meer mogelijk. Je kunt dan wel een ander in je plaats laten meedoen.

Coachvakanties;
De annuleringstermijn voor een coachweekend is 30 dagen voorafgaand aan het weekend. Voor de coachvakantie Frankrijk is de annuleringstermijn 8 weken voorafgaand aan de vakantie. Daarna is restitutie van het volledige cursusbedrag niet meer mogelijk. Je kunt dan wel een ander in je plaats laten meedoen. 
Indien je tijdens een coachvakantie door ziekte of andere omstandigheden de activiteit niet kan voortzetten is restitutie van het bedrag niet meer mogelijk. 

Cursus Coachen met Honden;
De annuleringstermijn voor de cursus coachen met honden is 8 weken. Daarna is restitutie van het volledige cursusbedrag niet meer mogelijk. Je kunt dan wel een ander in je plaats laten meedoen. 

  • De cursus kan alleen als geheel gevolgd worden.
  • ​Een gemist blok kan in overleg in een volgende cursus worden ingehaald, mits er plaats is.
  • De cursus onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
  • Wanneer een deelnemer de cursus door omstandigheden moet onderbreken en in een volgende groep de cursus wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor de cursus betaald plus 25% extra.
  • Wanneer een deelnemer de cursus door omstandigheden moet onderbreken en niet in een volgende groep de cursus wil voltooien, is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Indien je tijdens de cursus door ziekte of andere omstandigheden de activiteit niet kan voortzetten is restitutie van het bedrag niet meer mogelijk. 

Bij onvoldoende inschrijvingen kan de activiteit door ons geannuleerd worden. Mocht je al betaald hebben, dan zal restitutie plaatsvinden.

Huishoudelijk reglement

Wij gaan er van uit dat je een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebt. Indien je met je eigen hond deelneemt blijf je verantwoordelijk voor jouw hond. Als je met onze honden werkt neem je zelf verantwoordelijkheid voor deelname aan onze activiteiten. Natuurlijk dragen wij zorg voor een veilige werkomgeving en kan je rekenen op voldoende en deskundige begeleiding.

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kun je dat mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Klachten regeling

Binnen een week krijgt de indiener van een klacht een bevestiging van ontvangst.
​Binnen 4 weken wordt een klacht afgehandeld.
Indien nodig wordt een onafhankelijke coach of mediator ingeschakeld om de klacht te behandelen.