Prettig om in de vrije natuur met je team bezig te zijn!

In korte tijd meer veranderbaar dan verwacht
Prettig om in de vrije natuur met je team bezig te zijn
Tot in de puntjes verzorgd! 

Dit zijn enkele reacties van onze teamleden van ‘Switch’, het Mobiliteitscentrum van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het team van ‘Switch’ draagt zorg voor loopbaanadvisering, carrièrebegeleiding en door- en uitplaatsing van personeel van dit ministerie.

Op een frisse donderdag, eind november, hebben wij deelgenomen aan een speciaal voor ons ontworpen workshop ‘Op pad met de roedel’.
Onze doelstelling was op actieve en luchtige wijze te leren over onszelf en elkaar. Met een van te voren ingebrachte leervraag als focus werden groepjes gevormd die deze middag samen met een van de honden op zouden trekken.

Na een praktisch toepasbaar theoriegedeelte over persoonlijk leiderschap en de samenwerking tussen hond en mens maakten we kennis met ons ‘hondenmaatje’ voor die middag.
Enthousiast werden de honden door de deelnemers begroet. Soms was het spannend, vooral de grotere honden werden met enig ontzag tegemoet getreden.

Korte opdrachtjes met de hond, feedback geven en krijgen, samen reflecteren aan de hand van beeldspraken en lekker genieten van de omgang met het dier in de vrije natuur, zijn belangrijke elementen van deze workshop. Enkele deelnemers hadden nog wel langer in de bossen willen blijven, juist omdat er na enige tijd steeds beter contact met hun ‘maatje’ ontstond. Na het afscheid van de honden werd onder het genot van een bord Brabantse soep bij een knapperend haardvuur nagepraat over alle ervaringen.
De middag werd afgerond met een dankwoord van Coachen met Honden voor het enthousiasme waarmee we aan de slag zijn gegaan met de opdrachten. Een deel van de opbrengst van de workshop gaat naar de dierenopvang. Het team van ‘Switch’ heeft hiervoor een flinke bijdrage gedaan.

 

Team ‘Switch’ Mobiliteitscentrum Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit