Op eigen benen kunnen staan...

Afgelopen maart heb ik in het kader van mijn studie het boek Wijze lessen van je hond gelezen. Tot tranen toe geroerd las ik de verhalen. In het bijzonder de verhalen van Lynn en Johan over de wijze lessen van hun overleden honden maar ook het mooie verhaal van Irene over verbinding zonder verstikking raakte mij zeer. Het gevoel “hier wil ik iets mee” was geboren.  

Mijn verhaal gaat over mijn eerste hond Moor en mijn tweede hond Sil die we beide veel te vroeg met 6 jaar hebben moeten laten inslapen.  Toen dit najaar onze derde hond, Famke ernstig aan de diaree ging, voelde ik dat mijn “hier wil ik iets mee” nu gepaste actie vereiste. Ik verstijfde zo van angst door de zieke Famke dat ik tot weinig in staat was. Als ik nu eens voorbij het verdriet van het verlies kan leren kijken naar de wijze lessen die deze twee kanjers mij gebracht hebben zou ik dan beter in staat zijn om gepaste steun aan Famke te geven? Tijd dus om Anja en Irene te vragen om een sessie wijze lessen van je overleden hond. 

Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen met omschrijven van de inzichten die ik  heb gekregen van deze mooie sessie.  Twee woorden staan voor mij centraal Lucht en Kracht. Lucht heb ik gekregen door in te zien en te ervaren dat de steun die ik had aan Moor en Sil er mocht zijn. En dat mijn zorg voor vooral Moor in de laatste fase goed genoeg was.  Lucht door schuldgevoel en berouw uit te spreken en mezelf te vergeven. Kracht heb ik gekregen door in te zien en te ervaren dat beide honden mij een les hebben geleerd in het op eigen benen staan. Het verdriet van het overlijden van beide op 6 jarige leeftijd heeft plaats gemaakt voor de wijze les die beide mij hebben geleerd over het tijdstip in mijn leven waarop zij afscheid namen. De wijze les, de kracht van; Je kan het! Het is tijd om op eigen benen te staan! Je kan het verdriet zelf dragen!

Door de ruimte die hierdoor is ontstaan kan ik nu ook met andere ogen kijken naar Famke. Veel meer vanuit gelijkwaardigheid dan uit zorg en steun hebben aan. Team Famke – Laura versie 2.0 is geboren.

Laura van Brummelen