Onze ervaring met Teamcoaching ‘Op pad met de roedel’: Verhelderend, nieuwe energie, tot de kern, confronterend!

Onlangs werd er een dagworkshop verzorgd voor ons team door Coachen met Honden.
We werden ontvangen op een fijne locatie waar we zowel binnen als buiten aan de slag konden. 
Ons team bestaat uit hondeninstructeurs die samen les geven op dezelfde hondenschool.

Onze wens: door de wijze lessen van de roedel van Coachen met honden werken aan individuele én groepsdoelen.

Na uitleg over de leerprincipes achter het coachen met honden, werden de honden gekoppeld aan alle deelnemers. Vervolgens werden de persoonlijke doelen van de dag bepaald. Deze gingen over thema's als grenzen aangeven, zelfvertrouwen en leiding geven. Daarnaast wilden we de onderlinge band versterken door elkaars kwaliteiten en uitdagingen te onderzoeken. Gedurende de dag gingen we met onze hondenpartners buiten in de natuur aan de slag met verscheidene oefeningen. De coaches observeerden en stelden vragen: wat gebeurt er bij de deelnemer, bij de hond, bij het team? Steeds koppelden ze dit aan de vooraf geformuleerde doelen van de teamleden, met de metafoor van de hondenroedel als aanknopingspunt en voorbeeld.

De roedel van Coachen met Honden is niet speciaal opgeleid. Sommige honden komen uit het asiel; andere zitten middenin de puberteit en vormen daardoor een uitdaging. Welke achtergrond dan ook, het maakt dat de honden oorspronkelijk in hun gedrag zijn. Er is niet getraind of geconditioneerd; de honden reageren puur, eerlijk en direct. 

Een oefening, die op het eerste gezicht heel simpel lijkt, zoals het lopen van een achtje met je hondenmaatje, kan ineens een hele hoop informatie verschaffen. 
Hoe enthousiasmeer je een hondje dat net zo verlegen en timide is als dat jijzelf bent? 
Hoe zorg je ervoor dat de spring-in-'t-veld van de roedel, die zo gevoelig is voor prikkels van buitenaf, in rust en vol aandacht voor jou met je meeloopt? En hoe zorg je ervoor dat de soms wat arrogante alpha van deze hondenroedel, die graag zijn eigen plan trekt, wél jouw leiding accepteert? Je hebt hiervoor vaardigheden nodig zoals assertiviteit, het kunnen reguleren van je eigen spanning en het kunnen aanvoelen wat jouw hond nodig heeft. Je kan het ze tenslotte niet vragen. Op deze manier leerden honden ons op een leuke en soms confronterende wijze over non-verbale communicatie, relaties en leiderschap.

Na de lunch kregen we een stuk theorie over de hondenroedel en hoe we de vertaalslag naar mensen kunnen maken. Wat voor verantwoordelijkheden heeft een roedelleider en hoe gaat hij om met deze taak? 
Het werkte zeer verhelderend voor de teamleider van onze groep, want alhoewel zij zeker leiderschapskwaliteiten heeft en het vertrouwen en de steun van haar team heeft, is zij nog wel voortdurend moe. Een roedelleider heeft een uitstekend energiebeheer en delegeert waar mogelijk, zodat hij fit is als het echt nodig is.

Na de theorie werden nog een aantal activiteiten met de honden gedaan. Het team werd verdeeld in twee groepen die tegen elkaar mochten strijden in een behendigheidsparcours om de snelste tijd – met respect voor de behoeften van mens en hond. Zo'n oefening geeft informatie over de samenwerking en het probleemoplossend vermogen van de teamleden. Want wat doe je als de hond weigert om over de wip te gaan? Doet iedereen individueel zijn eigen rondje of wordt er geholpen door de teamleden? Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen of juist niet? Ligt de focus op het winnen (het doel) of op het behouden van een goede verstandhouding (de relatie), of zijn beide in balans?

Afsluitend mocht het team eerst de honden, en daarna de teamleden zelf op volgorde van rangorde zetten. 
De gedachtegang achter deze oefening is dat als je mensen fysiek in een bepaalde volgorde laat staan, binnen een bepaalde vraagstelling (rangorde binnen het team), dat mensen dan gewaarwordingen (gevoelens en gedachten) krijgen die corresponderen met die plek. Ieder mens weet van binnen, net als ieder dier, welke plek het beste past. Luisteren naar deze informatie helpt bij het herstructureren van teamrollen en posities. 
Als coach kun je mensen daar over bevragen in relatie tot het gewenste einddoel van zo'n team. Door de teamleden zichzelf te laten positioneren, werden aanwezige spanningen en onduidelijkheden zichtbaar. De teamleidster, de alpha van dit team, had veel moeite met de plek van de omega. Dit ondanks het feit dat deze ranglaagste zich helemaal goed voelde in deze positie, vrij van verantwoordelijkheden en stress. Hieruit bleek ook weer dat een lagere positie niet slechter is, en een hogere positie niet per definitie beter is – iets wat onze maatschappij ons soms graag doet geloven.

Tijdens de evaluatie waren we het er over eens dat we leuke, leerzame, inzichtgevende en ook emotionele en confronterende dag hadden beleefd. We waren erg blij dat kwaliteiten en uitdagingen gedurende de dag naar de oppervlakte waren gekomen – dat was tenslotte ons groepsdoel van de dag geweest. Met nieuwe inzichten gingen we huiswaarts.

 

Team Hondenschool Puppy's Place