Telefonische begeleiding

Telefonische of mailbegeleiding kan een uitkomst zijn als reisafstand, tijdgebrek e.d. een andere oplossing verhinderen. Ook korte vragen kunnen op die manier goed aangepakt worden.
Indien mogelijk (uitgezonderd spoedconsulten) wordt deze vorm van begeleiding voorbereid door je vragen van te voren op te schrijven en te mailen. Tijdens een telefoongesprek worden je vragen zorgvuldig beantwoord.