Leerbijeenkomst kindercoaching met honden

Leerbijeenkomst
4-12
€ 117,50 p.p. incl. BTW

Tijdens deze leerbijeenkomst voor (aankomend) coaches geven we je een inkijkje in onze werkwijze bij de TalentenTraining met honden voor kinderen tussen 8-12 jaar. Deze leerbijeenkomst gaat in op de verschillende mogelijkheden om samen met een hond kinderen te leren ondersteunen en begeleiden in het (her)vinden van hun talenten. Dit is een activiteit die wordt aangeboden in samenwerking met UB Coaching & Training, en richt zich op (aankomend) professionals die al met deze doelgroep werken of dat verlangen hebben, en die daarbij de spiegelende mogelijkheden van de hond willen leren benutten.

We richten ons op kinderen met gedragsproblemen en/of leerproblemen. Dit kunnen kinderen zijn met een diagnose AD(H)D of autisme, maar ook kinderen die in het grote grijze gebied leven zonder diagnose, maar wel kampen met problemen die hen in het dagelijks leven belemmeren. De interactie tussen hond en kind is zo puur dat het voor het kind een succeservaring is om in verbinding te leren zijn met zichzelf en met de ander, vanuit vertrouwen en op die manier te groeien en tot bloei te komen. Hoe je dit als kindercoach, pedagoog of vanuit een andere kindgerichte beroepsgroep kunt inzetten, kun je in de basis leren tijdens deze leerbijeenkomst.

(Aankomend) professionals die interesse hebben om kinderen samen met een hond te gaan begeleiden, zijn van harte welkom om tijdens deze bijeenkomst theoretische kennis te combineren met concrete praktische oefeningen met de hond als spiegel. 

Algemene en praktische informatie vind je bij Leerbijeenkomst algemeen.

Reserveren

Adres

Met het maken van deze reservering ga je tevens akkoord met onze Voorwaarden.