Op pad met de Roedel

Teamcoaching met Wijze Lessen van de Honden

In deze teamcoaching leer je te kijken naar het gedrag van mensen in groepen en je eigen rol hierin.

‘Op pad met de roedel’ is een uitdagende manier om je team en jezelf vanuit een ander perspectief te leren kennen. Het gaat over samenwerken, leiderschap en groepsprocessen.

 • Heb je als team besloten je verder te ontwikkelen?
 • Zoek je naar manieren om de motivatie te versterken?
 • Wil je meer openheid in de communicatie?
 • Wil je elkaar op een opbouwende wijze feedback geven?
 • Wil je zicht krijgen op ieders kwaliteiten en uitdagingen?
 • Wil je elkaar aanspreken op concreet en zichtbaar gedrag in het hier en nu met de hond als spiegel?

Tijdens teamcoaching met honden komen o.a. deze vragen aan de orde. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten en versterken de onderlinge band zodat we optimaal kunnen samenwerken.

Via ‘Op pad met de roedel’ krijg je inzicht in je functie binnen het team en wat je kunt doen om het team beter te laten presteren.

Onze honden helpen daarbij omdat zij gedrag, zowel op individueel als op groepsniveau, spiegelen. Zij zijn groepsdieren en hebben daarom vanuit hun instinct door waar het bij teamwerk om gaat. Daardoor kunnen zij situaties verhelderen. In het contact met honden krijg je informatie over de coachvraag door de interactie tussen jou en de hond bewust te registreren. Je ontdekt wat er tussen jullie gebeurt en welke parallellen dit heeft met het thema waar het team aandacht aan wil besteden. Jullie krijgen feedback over de bewuste en onbewuste keuzes jullie maken, de onderlinge relatie, je communicatie en leiderschap en kunt meteen oefenen met een andere aanpak.

Het team leert hierdoor nieuwe vaardigheden, traint deze en past ze toe.

Hoe ziet de teamcoaching er uit?

Het mag duidelijk zijn dat geen team hetzelfde is. Elk traject is daarom maatwerk. In de kennismaking worden de leervragen geïnventariseerd en gekoppeld aan een plan van aanpak. Daarna gaan we aan de slag met onze honden. Wij zijn er om je daarbij te begeleiden.

Teamcoaching is een actieve praktijkgerichte training waarbij korte theorie wordt afgewisseld met oefeningen met elkaar en met de honden. Het gaat dan om de metafoor van de roedel als team, jullie specifieke teamsituatie en je individuele rol daarbinnen. Door stil te staan bij de kwaliteiten en uitdagingen van elk teamlid ontstaat er acceptatie van elkaars eigenheid. Deze acceptatie is het uitgangspunt om elkaar aan te spreken en verder te bouwen aan de gewenste teamtoekomst.

Wanneer de teamcoaching met honden onderdeel is van een extern ontwikkelingstraject sluiten wij aan bij het programma van deze training. In termen van onze metafoor van de roedel zeggen wij: ‘Een roedel die in harmonie samenwerkt kan op jacht om resultaten te behalen!’

Wat is het resultaat?

 • Iedereen kent zijn eigen rol en plek in de roedel op basis van karakter en kwaliteiten
 • Een roedel waarin iedereen op de juiste plek zit vergroot zijn overlevingskansen
 • Acceptatie van ieders eigenheid in de roedel leidt tot een prettige werkomgeving
 • Een roedel met een duidelijke focus kan op jacht
 • De buit wordt eerlijk verdeeld zodat alle roedelleden goed gevoed hun werk kunnen doen
 • De roedel neemt tijd voor reflectie, rust en genieten van de behaalde resultaten
 • De metafoor van de roedel is voor het team een bekrachtigende herinnering

Coachen met Honden heeft met plezier diverse teams bijgestaan in hun ontwikkeling. ‘Op pad met de roedel’ is een actief intermezzo tijdens trainingsdagen of een verhelderend onderdeel van een begeleidingstraject. De aandacht lag hierbij op thema’s als leiderschap, ontwikkeling van competenties, de samenwerking binnen het team, begeleiden van veranderingstrajecten, leiden en volgen en krachtig communiceren.

Tijdsduur en kosten

Tijdsduur: 1 of 2 dagdelen in overleg vast te stellen.
Deelnemers: Aantal deelnemers ligt niet vast
Tarieven: Dit gaat middels een op maat opgestelde offerte
Locatie: Via de opdrachtgever of Coachen met Honden