'Op het juiste Spoor', individuele coaching

  • Wil je stilstaan bij je functioneren, je kwaliteiten en je uitdagingen?
  • Of reflecteren op je loopbaankeuzes?
  • Zoek je naar een goede werk-privébalans?
  • Kom je daarbij thema's tegen op het gebied van leiderschap, samenwerken en communicatie?
  • Heb je behoefte aan een sparringpartner die je hierbij ondersteunt?
  • Zoek je naar een unieke vorm van coaching die eerlijk, effectief en diepgaand is?

Via (loopbaan)coaching met de hond als spiegel ontwikkel je inzicht in wie je als mens in je werk bent en welke invloed dat heeft op je functioneren. Onze honden helpen je daarbij omdat zij je gedrag perfect spiegelen. Individuele (loopbaan)coaching biedt je de mogelijkheid je persoonlijke doelen te realiseren. Hoe? Door het verhelderen van je situatie, het begeleiden in het maken van nieuwe keuzes en het aanleren van nieuwe vaardigheden om deze in je dagelijkse praktijk toe te kunnen passen.

Hoe ziet een coachtraject er uit?

In een intakegesprek worden je coachvragen geïnventariseerd en gekoppeld aan een begeleidingsplan. Na dit gesprek heb je zelf zicht op het ontstaan van de huidige situatie, je doelstelling voor de coaching en hoe de coaching vorm gaat krijgen. De coach is een sparringpartner die gerichte vragen stelt en gebruik maakt van methodieken die persoonlijke ontwikkeling en autonomie bevorderen.

Hierdoor wordt je aan het denken gezet over je overtuigingen, normen, waarden en gedrag. We richten ons op het vrijmaken van jouw kwaliteiten. Naast de reguliere coachmethodieken zullen we op bepaalde momenten onze honden inzetten.

In het contact met de hond krijg je informatie over je coachvraag door de interactie tussen jou en de hond bewust te registreren. Je ontdekt wat er tussen jullie gebeurt en welke parallellen dit heeft met je vraag of persoonlijk thema. Daarnaast doe je vaak andere ervaringen en spontane inzichten op over de omgang tussen jou en de hond. Honden zijn fantastische leermeesters als je open staat voor hun wijze lessen.

Met de gevonden nieuwe inzichten kun je zelf de gewenste veranderingen tot stand brengen. Door deze ervaringsgerichte werkvorm krijg je op een bijzondere manier feedback over jezelf. Het non-verbale karakter van coaching met behulp van honden spreekt andere aspecten van je aan en is daarom een mooie aanvulling van een begeleidingstraject.

Resultaat...

  • Je hebt zicht op de spiegel die de hond je voorhoudt en de mogelijkheid de metafoor van de roedel op je eigen situatie toe te passen
  • Door deze kennis verruim je je blik op jezelf, je collega’s en je organisatie
  • Door de vaardigheden die je tijdens de coaching (met honden) opdoet zijn er positieve effecten merkbaar in je dagelijks functioneren
  • Je hebt inspiratie opgedaan om nieuwe (loopbaan)keuzes te maken

Tijdsduur, kosten en locatie

Coachen met Honden verzorgt de individuele coaching ‘Op het juiste spoor’ op verschillende locaties. In overleg (met vergoeding reistijd- en reiskosten) kan de sessie ook op een locatie naar keuze gegeven worden. Een coachsessie duurt 1½ uur.
Tarieven: € 187,50 exclusief BTW