Noster R.I.P 23-08-2021

Herder
Kruising
Image: 

Noster is een kruising herder reu. Noster is een hond met een hoge ‘status’. Kalm, genereus, wat eigenwijs en koppig op zijn tijd en gewend zijn eigen plan te trekken. Hij heeft een kalmerende invloed op nerveuze honden, is lief voor mens en dier. Komt hij echter zijn gelijke tegen of een hond die zijn leiderschap betwist, dan stelt hij zijn status zeker door de daarbij passende signalen af te geven. Als een echte reu bakent hij zijn territorium nauwgezet af.

Noster is samen met zijn broertje Nestor gevonden langs de snelweg. Eenmaal in het asiel ontstond er tussen deze twee krachtige honden al snel een rangordestrijd. Er was immers een nieuwe omgeving waarin de sterkste zich moest bewijzen. Dat maakte dat ze apart geplaatst zijn, en het gaat met beiden goed.