TopDog sociale vaardigheidstraining met hond voor jongeren

Individuele coaching
1

Topdog HondenSOVAtraining is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen waarbij we een hond als gids en spiegel inzetten. De training is ontwikkeld door Mens- en Hond Consultancy naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy model, waarmee zeer goede resultaten worden behaald in Amerika, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk in de geestelijke gezondheidszorg, in sectoren voor mensen met een verstandelijke- of fysieke beperking en in het onderwijs.

Topdog beschikt over een methodische beschrijving en een wetenschappelijke onderbouwing. De training wordt wetenschappelijk ondersteund, zowel voor de menselijke kant ervan, als ten aanzien van het welzijn van de hond die wordt ingezet. 

Coachen met Honden biedt TopDogTrainingen aan voor kinderen (vanaf zeven jaar), jongeren en jongvolwassenen door erkende TopDogTrainers. De methodiek is inzetbaar in de particuliere sector, binnen de Jeugdhulpverlening, de Geestelijke Gezondheidszorg, de sector voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en binnen het Onderwijs. De honden die wij inzetten tijdens een TopDog traject met een kind of jongere, zijn gecertificeerd en getest op geschiktheid voor het veilig en verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden. Wij laten onze honden hiervoor testen voordat zij aan het werk kunnen gaan en jaarlijks vindt een hercertificering plaats vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en van veiligheid voor cliënten. De methodiek heeft in 2007 de methodiek-innovatieprijs gewonnen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Een TopDog sociale vaardigheidstraining bestaat uit een intake met ouders/verzorgers en met het kind/de jongere (de client); daarna vindt een matching plaats tussen client en de in te zetten hond. Als de trainer inschat dat kind en hond elkaar voldoende aaridg vinden en de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een werkrelatie er is, start de training. In tien bijeenkomsten werken client en trainer samen met de hond aan de problematiek die voor client speelt. We gaan daarbij niet zozeer in gesprek met de client over diens problematiek, maar helpen hem/haar vooral om op een stevige, overtuigende manier een goed leider voor de hond te worden. Door wat de hond daarover teruggeeft, leert de client zonder dat perse te hoeven benoemen en te duiden, over eigen leiderschap, gedrag en de effecten daarvan op zichzelf en de omgeving. De methodiek wordt ingezet bij zeer uiteenlopende problematiek. 

Na de tiende bijeenkomst wordt met de ouders/verzorgers en de client een eindgesprek gepland en wordt de training afgwerond. In principe streven we ernaar om de tien inhoudelijke bijeenkomsten van een uur, wekelijks in te plannen op een vast moment. 

Voor meer informatie en vragen over de mogelijkheden van deze TopdogTraining voor een specifiek kind/jongere, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Een kosteloos advies- of voorgesprek over inhoud, mogelijkheden, financiele voorwaarden en toeiichting op de methodiek, behoort in overleg tot de mogelijkheden. TopDog wordt in sommige gevallen door de gemeente vergoed, of kan vanuit een PGB of ander budget vergoed worden. Meer over Topdog Trainers in Nederland is te vinden op: https://www.topdogtrainingen-nederland.nl

Reserveren

Adres

Met het maken van deze reservering ga je tevens akkoord met onze Voorwaarden.